Ogłoszenie

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Przedmiot zamówienia: sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul....

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Cena
11 895 000 zł
Numer ogłoszenia
162581
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bożego Ciała 23 [województwo małopolskie], w skład której wchodzi:
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 4/3 o powierzchni 0,0910 ha,
- prawo własności budynku biurowo-usługowego z oficyną o łącznej powierzchni użytkowej 1 529,00 m².

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00191500/5.

Nieruchomość objęta ochroną Konserwatora Zabytków.

Przeprowadzenie przetargu: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej Banku: www.bankbps.pl,

Bank BPS S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Banku nr 94 1930 0005 9001 0000 0013 0459. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu 28.06.2021 r. do godz. 14:00. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Oferenta z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.

Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 11 895 000 zł brutto /słownie: jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/

Miejsce i termin składania ofert: Składane pisemne oferty winny zawierać informacje o oferencie oraz oświadczenia i dane szczegółowo określone w Regulaminie przetargu.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2021 r. do godz.12:00

- drogą elektroniczną na adres mailowy:
przetarg@bankbps.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać: „Przetarg - zakup nieruchomości Kraków ul. Bożego Ciała 23."
- osobiście lub drogą pocztową na adres:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Departament Administracji
Ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „ Przetarg - zakup nieruchomości Kraków ul. Bożego Ciała 23."

Ofertom nadawane będą numery wg kolejności wpływu.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: