Ogłoszenie

Burmistrz Koluszek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach

łódzkie, Koluszki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koluszki, łódzkie
Powierzchnia
10 412 m2
Cena
1 282 000 zł
Numer ogłoszenia
34101215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-040 Koluszki
Ulica
11 Listopada
Osoba kontaktowa
GMINA KOLUSZKI

SzczegółyBurmistrz Koluszek
ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 3, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działki nr: 16/18 i 16/28 o łącznej pow. 5935 m2, cena wywoławcza 601 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 60 100,00 zł, postąpienie 6 100,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 2 i 3 miasta Koluszki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXIII/91/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 2963) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym jednostką urbanistyczną o symbolu 4PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek - R IVa. Księga wieczysta LD1B/00033712/7.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 3, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działka nr 16/27 o pow. 10 412 m2, cena wywoławcza 1 282 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 128 200,00 zł., postąpienie 13 000,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego nr 3 miasta Koluszki, uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach Uchwałą Nr XXXIII/91/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - 2PU. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek - R IVa. Księga wieczysta LD1B/00033712/7.
Przetargi odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 23 sierpnia 2021 r., lub na konto Urzędu
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2021 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numery ewidencyjne działek. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
34101215
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: