Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości ogłasza konkurs na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości, poł. w Skawinie przy ul. Energetyków 1

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Powierzchnia
83 740 m2
Cena
10 780 275 zł
Numer ogłoszenia
34102414
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-898 Kraków
Ulica
Bogucicka
Osoba kontaktowa
AGNIESZKA MUDLAFF KBT-OBSŁUGA FIRM KSIĘGOWOŚĆ, BIURO, TECHNIKA

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości
Skawina 32-050, Ul. Energetyków 1
KRS: 0000445448, NIP: 6292465825, REGON: 243147172
ogłasza konkurs na sprzedaż
przedsiębiorstwa upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zespołu składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład którego wchodzą m.in:
(1) nieruchomość składająca się z działki nr 5731/5 oraz nr 5731/6 o łącznej pow. 83.740 m2, wpisana do księgi wieczystej KR3I/00008272/5, zabudowana budynkami oraz halami produkcyjnymi, położona w Skawinie przy ul. Energetyków 1 ("Nieruchomość");
(2) ruchomości tworzące linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji chemii budowlanej a także inne ruchomości wymienione w operacie szacunkowym Przedsiębiorstwa ("Ruchomości");
(3) umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi Spółce w dniu wejścia w życie Umowy ("Pracownicy"),
opisanego w operacie szacunkowym, będącym załącznikiem do regulaminu.
Minimalna cena sprzedaży nie może być niższa niż 10.780.275 zł netto (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) która stanowi cenę wywoławczą netto w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży, jeżeli będzie należny. (wg aktualnego stanu wiedzy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat- sprzedaż przedsiębiorstwa).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000.000zł (słownie: dwa miliony złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości o numerze 47 9430 0006 7003 7669 2000 0001 z dopiskiem "KONKURS OFERT", najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Oferty, zgodne z wymogami pełnego regulaminu, należy składać do dnia 16.07.2021r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków (do godziny 14.00).
Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi w dniu 19.07.2021r. o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w Kancelarii wyznaczonej jako miejsce składania ofert, oraz można je - wraz z operatem szacunkowym - otrzymać mailem po przesłaniu zapytania na adres mail:
s.jelen62@gmail.com
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.
Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078. Informacje techniczne dotyczące przedsiębiorstwa oraz oględziny - tel. 602-571-134.
W skład wchodzi ATRAKCYJNA, NIEPOWTARZALNA i ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W Skawinie
34102414
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: