Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej...

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Konin, wielkopolskie
Powierzchnia
121 414 m2
Cena
482 500 zł
Numer ogłoszenia
162709
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Mariusz Starzonek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2.07.2021 r. o godz. 12.40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie, mającego siedzibę pod adresem ul. Chopina 28 62-510 Konin, w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej pod adresem: 62-510 Konin, Konin - Mieczysławów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00096840/3, działka numer 172/1 o powierzchni 12,1414 ha. Dojazd do nieruchomości od ulicy Szerokiej drogą publiczną gruntową.

Suma oszacowania wynosi 482 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 321 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 250,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. w Koninie 17 1020 2746 0000 3002 0019 8846.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nabywca zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (2%).

UWAGA! Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do okazania dowodu uiszczenia wadium oraz wszyscy uczestnicy licytacji zobowiązani są do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Koninie w związku z COVID-19 dostępnymi w Kancelarii Komornika (zainteresowani mogą zwrócić się drogą e-mail: konin3@komornik.pl o ich przesłanie na wskazaną skrzynkę e-mail).

 

drukuj ogłoszenie