Ogłoszenie

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ogłasza sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 29a

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łomża, podlaskie
Powierzchnia
1 874 m2
Cena
2 811 000 zł
Numer ogłoszenia
162725
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 29a [województwo podlaskie], w skład której wchodzi: prawo własności działek gruntowych nr 11107/2, 11111/1, 11111/2, 11112/4 i 11113/1 o łącznej powierzchni 0,1874 ha oraz prawo własności budynku użytkowego o powierzchni użytkowej 984,30 m², dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00043998/5.

Uwaga: Bank BPS S.A. zastrzega sprzedaż nieruchomości z jednoczesnym zapewnieniem najmu powierzchni piwnicy o metrażu około 285 m² przeznaczonej na prowadzenie działalności skarbcowej Banku BPS S.A.

Przeprowadzenie przetargu: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej Banku: www.bankbps.pl,

Bank BPS S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Banku nr 94 1930 0005 9001 0000 0013 0459. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu 12.07.2021 r. do godz. 14:00. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Oferenta z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.

Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 2 811 000 zł brutto /słownie: dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych/

Miejsce i termin składania ofert: Składane pisemne oferty winny zawierać informacje o oferencie oraz oświadczenia i dane szczegółowo określone w Regulaminie przetargu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.07.2021 r. do godz.12:00
- drogą elektroniczną na adres mailowy:
przetarg@bankbps.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać: „Przetarg - zakup nieruchomości Łomża, ul. Szosa Zambrowska 29a.\"
- osobiście lub drogą pocztową na adres:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Departament Administracji
Ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Przetarg - zakup nieruchomości Łomża, ul. Szosa Zambrowska 29a.\"

Ofertom nadawane będą numery wg kolejności wpływu.

 

drukuj ogłoszenie