Ogłoszenie

Syndyk ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa uw nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Września 38

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mysłowice, śląskie
Cena
454 500 zł
Numer ogłoszenia
162751
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Stępień ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mysłowicach, Słoneczne Wzgórze, przy ul. Ofiar Września 38 i prawa własności usytuowanego na tej nieruchomości budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1L/00032308/5. Cena wywoławcza wynosi 454.500,00 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie należny. Termin składania oferty do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15, na adres biura syndyka ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice.  Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 45.450,00 zł na rachunek bankowy 86 1090 2008 0000 0001 3086 9297. Informacje na temat przetargu oraz regulamin przetargu wraz z Operatem szacunkowym można uzyskać pod nr tel. 690-089-009 oraz pod adresem e-mail: syndykmasyupadlosci@gmail.com.

drukuj ogłoszenie