Ogłoszenie

Syndyk mu Tomasza Danielaka ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI przy ul. Kolorowej 17

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Powierzchnia
52 m2
Cena
143 200 zł
Numer ogłoszenia
162753
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości

Tomasza Danielaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na

 

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 35, położonego w Będzinie przy ul. Kolorowej 17, o powierzchni użytkowej 52,86 m2 oraz powierzchni piwnicy 3,44 m2 i powierzchni tarasu 8,7 m2 objętej księgą wieczystą KA1B/00033172/9 wraz z udziałem wynoszącym 193/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą KA1B/00009202/2.

 

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 143 200,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 14 320,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są
w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/tomaszdanielak.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem
e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

 

drukuj ogłoszenie