Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Malborku przy ul. Gen. Andersa

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gen. Andersa, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
2 911 m2
Cena
651 777 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-09-2021
Numer ogłoszenia
34103491
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 02 września 2021 r. o godz. 10.00
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6 miasta Malborka przy ul. Gen. Andersa, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00005192/6:
l.p.adresNr działkiPow.cena wywoławcza brutto ( VAT zw)*
1ul. Gen. Andersa485/20.2911 ha651 777 zł
*Jeżeli dla nieruchomości zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy cena zostanie powiększona o należny podatek VAT
2. Warunki nabycia nieruchomości:
Wadium w kwocie - 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 27 sierpnia 2021 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, 475 i w zakresie zabudowy w. 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
34103491
drukuj ogłoszenie