Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PIECEXPORT-PIECBUD S.A. w upad. likwid. ogłasza pisemny przet. ofertowy na sprzedaż prawa użytk. wieczyst. działek

dolnośląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dąbrowa Górnicza, dolnośląskie
Powierzchnia
18 537 m2
Cena
7 757 101 zł
Numer ogłoszenia
162772
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości PIECEXPORT-PIECBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym nieruchomości stanowiącej działki gruntu numer: 1/21, 1/22, 1/24, 17/5, 17/6, 17/20, 49, 50/26, 50/27 o łącznej powierzchni 18 537 m2 zabudowanej obiektami zakładu produkcyjnego: budynek administracyjno-socjalny, hala zbrojarni, hala magazynowa, budynek portierni i szereg garaży położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Budowlanych 8, zapisanej w trzech księgach wieczystych: KA1D/00015986/8, KA1D/00035274/0, KA1D/00035275/7, wraz z ruchomościami zalegającymi na przedmiotowej nieruchomości, stanowiącymi między innymi: wyposażenie, maszyny i urządzenia, wskazanymi w zestawieniu ruchomości za cenę wywoławczą dla użytkowania wieczystego nie niższą niż 1.186.400,00 zł netto; dla naniesień budowlanych 5.124.480,00 zł netto; dla pakietu ruchomości 1.446.221,60,00 zł netto, to jest za łączną cenę wywoławczą 7.757.101,60 zł netto, co stanowi 80 % wartości oszacowania.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice), w zaklejonych kopertach, w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu w prasie. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie przetargu.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 5065674 lub 600 327 429.

 

drukuj ogłoszenie