Ogłoszenie

Prezydent Miasta Świdnicy głasza o II przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19

dolnośląskie, Świdnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
GRODZKA 19, Świdnica, dolnośląskie
Powierzchnia
76,7 m2
Cena
252 000 zł
Numer ogłoszenia
34103965
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-100 Świdnica
Ulica
ARMII KRAJOWEJ 49
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO ŚWIDNICA

SzczegółyPrezydent Miasta Świdnicy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż:
1. wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Środkowej nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
oraz o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
2. wolnego lokalu użytkowego nr A przy ulicy Grodzkiej nr 19 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu użytkowego nr 01 składającego się z: sali sprzedaży, zaplecza i wc o powierzchni 48,70 m?, mieszczącego się w budynku przy ulicy Środkowej nr 3, położonego na działce nr 2029 o powierzchni 218 m?, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039636/5.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
I przetarg odbył się w dniu 18.03.2021 r
Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi - 225 000,00 zł.
Wadium wynosi 23 000,00 zł.
Przetarg Nr P-69/VII/21 odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu użytkowego nr A składającego się z : pięciu pokoi w tym jeden z wydzielonym wc o powierzchni 76,70 m?, usytuowanego w obrębie I piętra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Grodzkiej nr 19, położonego na działce nr 1921 o powierzchni 1029 m?, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023498/0.
Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
I przetarg odbył się w dniu 01.10.2021 r.
II przetarg odbył się w dniu 18.03.2021 r.
Cena wywoławcza do kolejnego przetargu wynosi - 252 000,00 zł.
Wadium wynosi 26 000,00 zł.
Przetarg Nr P-70/VII/21 odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.plw zakładce "Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości" oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.
34103965
drukuj ogłoszenie