Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym działki położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kołłątaja 6, Tczew, pomorskie
Powierzchnia
2 152 m2
Cena
4 800 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-08-2021
Numer ogłoszenia
34104352
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Tczew

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
1. Oznaczenie nieruchomości i funkcja w planie:
- grunt zabudowany wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym, o powierzchni ogólnej 1488,70 m2, położony w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6, oznaczony numerem działki 521/1 (obr. 8) o powierzchni 2152 m2 i zapisany w księdze wieczystej numer GD1T/00007723/8;
- działka zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem US1 - "Stare Miasto" należącej do strefy śródmiejskiej, w obszarze przestrzeni publicznych obejmujących tereny usług ośrodkotwórczych, oznaczonym w Planie symbolem UO - usługi publiczne ośrodkotwórcze, obejmujące: obiekty administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji społecznych oraz skoncentrowane obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu, a także inne o zbliżonej uciążliwości.
Zagospodarowania działki należy dokonać na warunkach określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Cena wywoławcza: 4.800.000,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.) transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.
3. Termin i miejsce przetargu:
31-08-2021 r., godz. 1000, Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, sala nr 20 (I piętro)
4. Wysokość wadium: 480.000,00 zł
Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 24-08-2021 r.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1, II piętro
- strona internetowa:
www.bip.tczew.pl- zakładka Ogłoszenia - Przetargi
http://mtczew.e-mapa.net/ - zakładka Działki na sprzedaż
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (pokój 55, II piętro, tel. 58 77-59-364).
34104352
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: