Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w obrębie Ostrówki, gmina Zabłudów

podlaskie, Zabłudów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabłudów, podlaskie
Powierzchnia
22 400 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-08-2021
Numer ogłoszenia
34107999
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ADAMOWICZ PIOTR W UPOADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Alina Sobolewska
zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym
z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerem 313/2 o powierzchni 0,22 ha położonej w obrębie 0030 Ostrówki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00164154/9; wadium w kwocie złotych: 20.000,00;
nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej w ewidencji numerem 89 o powierzchni 2,24 ha położonej w obrębie 0030 - Ostrówki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00110142/9; wadium w kwocie złotych: 7.000,00.
Oferty należy składać w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270.
34107999
drukuj ogłoszenie