Ogłoszenie

Wójt Gminy Miękinia informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wilkszyn

dolnośląskie, Wilkyszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wilkyszyn, dolnośląskie
Powierzchnia
857 m2
Cena
143 000 zł
Numer ogłoszenia
34108101
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
KOŚCIUSZKI 41
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyWójt Gminy Miękinia
informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Miękinia,
ul. Kościuszki 41, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wilkszyn, oznaczonej jako dz.nr 284/5 o pow.
0,0857 ha, KW Nr WR1S/00009135/5., przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wywoławcza cena nieruchomości wynosi 143 000 zł, wysokość wadium wynosi 14 000 zł, do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony, wg obowiązujących przepisów podatek VAT (obecna stawka VAT wynosi 23%).
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.miekinia.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miekinia.pl.
Szczegółowe informacje o działce, w szczególności dotyczące zagospodarowania terenu wg decyzji o warunkach zabudowy, można uzyskać w Urzędzie Gminy Miękinia przy ul. Kościuszki 41 pok. 310 lub pod numerem telefonu 71 735 92 58, a także na stronie https://miekinia.e-geoportal.pl lub https://sredzki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
34108101
drukuj ogłoszenie