Ogłoszenie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w...

warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
5 099 m2
Cena
294 110 zł
Numer ogłoszenia
163126
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia

DZIAŁKA INWESTYCYJNA W STREFIE UZDROWISKOWEJ

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej oznaczonej w obrębie 11 numerem ewidencyjnym 124 o powierzchni 5099m2, zapisanej w KW Nr OL1L/00015067/5.
Nieruchomość znajduje się w strefie A ochrony uzdrowiskowej.

Cena wywoławcza: 294.110,00,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć złotych 00/100). Wysokość wadium: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta jest oznaczona symbolem: 2UZ - przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia i 1ZL - przeznaczenie podstawowe - lasy.

Pisemne oferty należy składać do dnia 05 sierpnia 2021 roku do godziny 1400.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pokój 103, tel. (89) 767 8515, w godz. 800 - 1500. Pełna treść ogłoszenia, regulaminu i oświadczenia zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: https://bip.lidzbarkw.pl/przetargi

 

drukuj ogłoszenie