Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołajkach przy ul. H....

warmińsko-mazurskie, Mikołajki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
H. Dąbrowskiego, Mikołajki, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
384 m2
Cena
500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-09-2021
Numer ogłoszenia
163155
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kolejowa 7

Szczegóły


Znak: GGR.6840.21.2021

Mikołajki, 2021 r. 07. 09

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Mikołajki

informuje

o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
położonej w Mikołajkach przy ul. H.Dąbrowskiego, obręb Mikołajki
oznaczonej nr geod. 180/5 o pow. 0,0384 ha

Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000,00 zł
Wysokość wadium: 75.000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 5.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023126/7.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Natomiast dla terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 09.07.2021r. znak: GGR.6840.21.2021 znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7 oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.pl oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.pl

 

drukuj ogłoszenie