Ogłoszenie

Wójt Gminy Żórawina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony/licytacja na sprzedaż nieruchomości położonych w Żórawinie

dolnośląskie, Żórawina

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żórawina, dolnośląskie
Powierzchnia
3 440 m2
Cena
396 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-09-2021
Numer ogłoszenia
34110430
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
55-020 Żórawina
Ulica
KOLEJOWA 6
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY W ŻÓRAWINIE

SzczegółyWÓJT GMINY ŻÓRAWINA
ogłasza na dzień 28 września 2021 r. II przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości położonych w Żórawinie
Lp.Dane ewidencyjneCena wywoławcza zł nettoVATWadium w złGodzina przetargu
1.Działka nr 682/6, pow. 0,3440 ha, WR1K/00093981/8, w dziale III wpis dot. służebności przesyłu, dział IV wolny od wpisów396 000,0023 %30 000,0010.00
2.Działka nr 95/5, pow. 0,3123 ha,
WR1K/00093979/1, dział III i IV wolny od wpisów
332 000,0023 %30 000,0010.30
3.Działka nr 95/4, pow. 0,5139 ha,
WR1K/00093979/1, dział III i IV wolny od wpisów
547 000,0023 %50 000,0011.00
4.Działki nr 95/3 i nr 96/5, pow. łączna 0,8071 ha, WR1K/00093979/1, dział III i IV wolny od wpisów; WR1K/00093981/8, w dziale III wpis dot. służebności przesyłu, dział IV wolny od wpisów790 000,0023 %50 000,0011.30
Nieruchomości niezabudowane, położone w Żórawinie pomiędzy torami kolejowymi relacji Wrocław - Praga a autostradą A4.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Żórawina, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XXV/159/2006 z dnia 05 czerwca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 154 z dnia 28 lipca 2006r., poz. 2431, w zakresie przeznaczenia terenu jak i jego zagospodarowania w/w działki są przeznaczone na cele: "PU" - teren produkcyjno-usługowy.
Przetargi odbędą się 28 września 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury z Żórawinie, al. Niepodległości 6, w sali widowiskowej.
Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Gminy Żórawina, nr 67 9574 1028 2002 0013 0013 0004 do dnia 23.09.2021 r. z określeniem daty przetargu, nazwą obrębu i numerem działki, zgodnie z treścią ogłoszenia.
Pełną treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać: w Urzędzie Gminy Żórawina w pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerem 71 38 141 26, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie http://zorawina.bip.gov.pl
w zakładce "Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości" w ogłoszeniu o przetargu.
Wójt Gminy Żórawina może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
34110430
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: