Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej (siedliska), obręb Dominów, gm....

lubelskie, obręb Dominów, gmina Małgiew, powiat świdnicki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
obręb Dominów, gmina Małgiew, powiat świdnicki, lubelskie
Cena
154 000 zł
Numer ogłoszenia
163235
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-469 Lublin
Ulica
Budowlana 50 lok. 204

Szczegóły


Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup udział w wymiarze 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej (siedliska), działka ewidencyjna 1195/1, obręb ewidencyjny Dominów, gmina Małgiew, powiat świdnicki, województwo lubelskie dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00152813/3.

Wartość całości nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 154.000,00 zł. Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem składającym najkorzystniejszą ofertę, tj. najwyższą kwotowo, nie niższą niż udział wymiaru w wartości oszacowania, przewidującą całość płatność przed podpisaniem umowy.

Składanie ofert na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kopron.eu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Koproń, ul. Budowlana 50 lok. 204, 20-469 Lublin, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji.

drukuj ogłoszenie