Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOSĆI ROLNEJ POŁOŻONEJ W GMINIE WIŚNIEWO

mazowieckie, Wiśniewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wiśniewo, mazowieckie
Powierzchnia
783 900 m2
Cena
7 928 200 zł
Numer ogłoszenia
163254
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOSĆI ROLNEJ
POŁOŻONEJ W GMINIE WIŚNIEWO OBRĘB 4 KORBONIEC, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWID. NR 13,
DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W MŁAWIE PROWADZI KSIEGĘ WIECZYSTĄ NR PL1M/00052509/9

Syndyk masy upadłości Ekonova S.A. w upadłości (Sygn. akt XIX GUp 1240/19) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości rolnej położonej w gminie Wiśniewo, obręb 4 Korboniec, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13 o powierzchni 78,3900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1M/00052509/9.

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2021 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 11 sierpnia 2021 roku. Otwarcie ofert w dniu 12 sierpnia 2021 roku o godz. 12.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4.

Cena wywoławcza wynosi 7.928.200,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych).

Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602-782-392) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53 pokój nr 4.

drukuj ogłoszenie