Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 984, położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Okrętowa, Tczew, pomorskie
Powierzchnia
5 722 m2
Cena
1 750 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2021
Numer ogłoszenia
34112037
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Tczew

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew

1. Oznaczenie nieruchomości i funkcja w planie:
- grunt niezabudowany, położony w Tczewie przy ul. Okrętowej, oznaczony jako działka nr 984 (obr. 1) o powierzchni 5722 m2, zapisany w księdze wieczystej nr GD1T/00016845/5;
- działka zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem UMN9 - "Staszica" należącej do strefy przedmiejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy, w wyznaczonym terenie przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym "Zespół mieszkaniowo-sportowy międzywala", oznaczonym w Planie symbolem UMN9 - I. Teren działki oznaczony jest symbolem 07 UO/KD-P, którego przeznaczeniem jest centrum usługowe dla zespołu nowej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi.
Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz innymi wytycznymi związanymi ze specyfiką nieruchomości.
2. Cena wywoławcza: 1.750.000,00 zł
Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
3. Termin i miejsce przetargu:
30-09-2021 r., godz. 1000, Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, sala nr 20 (I piętro)
4. Wysokość wadium: 175.000,00 zł
Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 23-09-2021 r.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1, II piętro
- strony internetowe: www.bip.tczew.pl - zakładka Ogłoszenia - Przetargi oraz http://mtczew.e-mapa.net/ - zakładka Działki na sprzedaż
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (pokój 55, II piętro, tel. 58 77-59-364).
34112037
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: