Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 233/1 położonej w Gdańsku przy ul. Budowlanych

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Budowlanych, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
20 519 m2
Cena
7 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2021
Numer ogłoszenia
34113062
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 21/27
Osoba kontaktowa
Gmina Miasta Sopotu

Szczegóły/
WYCIĄG z ogłoszenia o przetargach
Prezydent Miasta Sopotu
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, fax 551-01-33
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu
1. Lokalizacja: Gdańsk Matarnia - przy lotnisku
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce przetargu
L.
p.
PołożenieNr działkiPow.
M2
KWArk.
mapy
Cena
wywoławcza
Wadium
Termin przetargu
1Gdańsk
Matarnia
przy lotnisku,
ul. Budowlanych
(obr.ewid. 0025)
233/120 519GD1G/
00095566/0
87 000 000,-400 000,-30.09.2021r.
godz. 10 00
sala 36 UM Sopot
2Gdańsk
Matarnia
przy lotnisku,
ul. Budowlanych
(obr.ewid. 0025)
274/335 695GD1G/
00095566/0
811 000 000,-600 000,-30.09.2021r.
godz. 10 45
sala 36 UM Sopot
3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku, o numerze ewidencyjnym 2608 (Uchwała Nr XXXI/636/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012r.), znajdują się w kartach terenów oznaczonych symbolami: działka nr 233/1 - 005-P/U41, nr terenu 005, przeznaczenie - zabudowa produkcyjno-usługowa, we fragmencie leżącym przy potoku Strzyża - 004-Z64, numer terenu 004, przeznaczenie - pod zieleń krajobrazowo-ekologiczną; działka nr 274/3 - 003-P/U41, numer terenu 003, przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjno-usługowa
4. Forma zbycia: sprzedaż
5. Ceny nieruchomości: Do wartości nieruchomości ustalonych w przetargach, doliczony zostanie podatek VAT23%.
6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice informacyjne w Urzędzie Miasta Sopotu - parter i I piętro, strona internetowa www.sopot.plw Biuletynie Informacji Publicznej - Przetargi, prasa ogólnokrajowa.
7. Szczegółowe informacje o przetargu: Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Sopotu, pok. 67 - I piętro UM Sopotu, tel: 58 52-13-797.
34113062
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: