Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 233/1 położonej w Gdańsku przy ul. Budowlanych

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Budowlanych, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
35 695 m2
Cena
11 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2021
Numer ogłoszenia
34113062
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 21/27
Osoba kontaktowa
Gmina Miasta Sopotu

Szczegóły/
WYCIĄG z ogłoszenia o przetargach
Prezydent Miasta Sopotu
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, fax 551-01-33
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu
1. Lokalizacja: Gdańsk Matarnia - przy lotnisku
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce przetargu
L.
p.
PołożenieNr działkiPow.
M2
KWArk.
mapy
Cena
wywoławcza
Wadium
Termin przetargu
1Gdańsk
Matarnia
przy lotnisku,
ul. Budowlanych
(obr.ewid. 0025)
233/120 519GD1G/
00095566/0
87 000 000,-400 000,-30.09.2021r.
godz. 10 00
sala 36 UM Sopot
2Gdańsk
Matarnia
przy lotnisku,
ul. Budowlanych
(obr.ewid. 0025)
274/335 695GD1G/
00095566/0
811 000 000,-600 000,-30.09.2021r.
godz. 10 45
sala 36 UM Sopot
3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku, o numerze ewidencyjnym 2608 (Uchwała Nr XXXI/636/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012r.), znajdują się w kartach terenów oznaczonych symbolami: działka nr 233/1 - 005-P/U41, nr terenu 005, przeznaczenie - zabudowa produkcyjno-usługowa, we fragmencie leżącym przy potoku Strzyża - 004-Z64, numer terenu 004, przeznaczenie - pod zieleń krajobrazowo-ekologiczną; działka nr 274/3 - 003-P/U41, numer terenu 003, przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjno-usługowa
4. Forma zbycia: sprzedaż
5. Ceny nieruchomości: Do wartości nieruchomości ustalonych w przetargach, doliczony zostanie podatek VAT23%.
6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice informacyjne w Urzędzie Miasta Sopotu - parter i I piętro, strona internetowa www.sopot.plw Biuletynie Informacji Publicznej - Przetargi, prasa ogólnokrajowa.
7. Szczegółowe informacje o przetargu: Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Sopotu, pok. 67 - I piętro UM Sopotu, tel: 58 52-13-797.
34113062
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: