Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 395, położonej w Malborku przy Al. Armii Krajowej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Armii Krajowej, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
3 647 m2
Cena
2 887 002 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2021
Numer ogłoszenia
34117888
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 25 października 2021 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 14 miasta Malborka przy Al. Armii Krajowej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00001646/6:
l.p.Nr działkiPow. w hacena wywoławcza brutto (w tym VAT 23%)
13950.36472 887 002 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 21 października 2021 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, 475 i w zakresie zabudowy w. 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i stronie www.bip.malbork.pl
34117888
drukuj ogłoszenie