Ogłoszenie

Prezydent Miasta Słupska ogłasza I przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Banacha 2 i Banacha 4

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słupsk, pomorskie
Powierzchnia
1 117 m2
Cena
950 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2021
Numer ogłoszenia
34117978
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyTeraz BANACHA
WYBIERAM SŁUPSK !
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska
Dobre Miejsce na Twój biznes!
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Słupska. Nieruchomość złożona z działek nr 430/27 i 430/26 o łącznej powierzchni 1117 m ? przy ulicy Banacha 2 i Banacha 4.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034359/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 950.000 zł,
wadium 95.000
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Sobieskiego" przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług (02.18.U).
Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2021r. o godz. 10 00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.10.2021r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na stronie internetowej www.slupsk.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
34117978
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: