Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Szkolnej

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szkolna, Suwałki, podlaskie
Powierzchnia
3 875 m2
Cena
2 446 600 zł
Numer ogłoszenia
34119300
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego
Osoba kontaktowa
"JAVENA"GRYGIEŃĆ SP.J. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości
JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach
(sygn. akt. VIII GUp 96/19)
zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości
1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach o łącznej powierzchni 0,3875 ha położonej przy ulicy Szkolnej 8B (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, tj.:
a) prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:
działka nr 10615/1 o powierzchni 0,0185 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3,
działka nr 10648/18 o powierzchni 0,0497 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3,
działka nr 10648/25 o powierzchni 0,0391 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3,
działka nr 10648/26 o powierzchni 0,1545 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3,
działka nr 10648/22 o powierzchni 0,1257 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038773/7.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią biurową o powierzchni zabudowy: 2081 m2 i powierzchni użytkowej 2969,96 m2.
2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 2.446.600,00 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) netto, co stanowi: 65% ceny oszacowania w wysokości 3.764.000,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.
5. Wadium w wysokości 244.660,00 złotych (dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi: 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 20 października 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.
6. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 21 i 22 października 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok.
8. Oględzin Nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.
34119300
drukuj ogłoszenie