Ogłoszenie

Wójt Gminy Stężyca ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż działki nr 659 stanowiącej własność Gminy Stężyca

pomorskie, Stężyca

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stężyca, pomorskie
Powierzchnia
7 600 m2
Cena
380 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-11-2021
Numer ogłoszenia
34120102
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-322 Stężyca
Ulica
Parkowa 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Stężyca

SzczegółyWÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
tel. (58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:
Lp.Nr działkiNr KWPow. haCena wywoławcza
w zł - netto
Wadium
w zł
1.659GD1R/00031327/70,7600380.000,0038.000,00
Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/74/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., poz. 2358) wyżej wymienione działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: A007MN/MR, co oznacza: "teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej".
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 2 listopada 2021 r. z dopiskiem "Przetarg Stężyca, dz. nr 659" (dzień wpływu środków na konto Gminy). Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.
34120102
drukuj ogłoszenie