Ogłoszenie

Zarząd Województaw Podlaskiego informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

podlaskie, Rajgród

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rajgród, podlaskie
Cena
3 000 zł
Numer ogłoszenia
34120937
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-888 Białystok
Ulica
Wyszyńskiego 1
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Zarząd Województwa Podlaskiego
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz bip.umwp.wrotapodlasia.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w Rajgrodzie, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1353/5 o pow. 3,2841 ha, 1378 o pow. 0,1808 ha, 1494/1 o pow. 0,8529 ha, 6/4 o pow. 0,0139 ha i 1198/2 o pow. 0,0535 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1G/00022815/1.
Cena wywoławcza - 3.000.000,00 zł
Wadium - 150.000,00 zł
Zbycie zabudowanych działek o numerach: 1353/5, 1378, 1494/1, 6/4, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), natomiast zbycie niezabudowanej działki nr 1198/2 podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, sala 117 na parterze.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 13/15, 3. piętro, pokój nr 6, tel. 85 66 54 506 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
34120937
drukuj ogłoszenie