Ogłoszenie

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg licytowany na nabywcę lokalu mieszkalnego położonego w Płocku przy ul. Lachmana

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lachmana, Płock, mazowieckie
Powierzchnia
84,3 m2
Numer ogłoszenia
34119775
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-407 Płock
Ulica
Gierzyńskiego
Osoba kontaktowa
MAZOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE przetargu
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zs. w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17, ogłasza przetarg licytowany na nabywcę odrębnej własności lokalu mieszkalnego (z odzysku), położonego:
Płock, ul. Lachmana 24A m. 39
Lokal położony jest na IV piętrze w budynku 6-kondygnacyjnym. Posiada pow. użytkową 84,30 m2. Składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Posiada piwnicę o pow. użyt. 2,90 m2. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.
Budynek usytuowany jest na działce nr 21/24. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00102459/2.
Cena wywoławcza m2 pow. użyt. wynosi: 3248,00 zł.
Wadium wynosi 10% wartości mieszkania, tj. 27 380,00 zł.
Pierwsze i następne postąpienie ceny wynosi 50 zł/m2 p. u.
Przetarg ustny odbędzie się 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. Gierzyńskiego 17, piętro I, pokój nr 24.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 27 380,00 zł przelewem na konto: Pekao S.A. II O/Płock 96 1240 1721 1111 0000 0725 8222. Przelew musi być uznany na rachunku spółdzielni dzień przed rozpoczęciem przetargu. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wygrywający przetarg obowiązany jest w ciągu 7 dni wpłacić wylicytowaną kwotę. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Niedokonanie wpłaty skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz MSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wpłaconego wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu na rzecz nabywcy nastąpi w formie aktu notarialnego.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu.
W celu obejrzenia mieszkania prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla: Płock, ul. Gierzyńskiego 17, tel. (24) 263-67-78. Bliższe informacje: tel. (24) 263-60-70 wew. 32.
Regulamin przetargu do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców (p. I) przy ul. Gierzyńskiego 17.
MSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd MSM
34119775
drukuj ogłoszenie