Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Dworzec Suchostrzygi

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tczew, pomorskie
Powierzchnia
2 860 m2
Cena
406 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-11-2021
Numer ogłoszenia
34123451
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczewq
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Tczewie

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew

1. Oznaczenie nieruchomości i funkcja w planie:
- nieruchomość niezabudowana, położona w Tczewie przy ul. Dworzec Suchostrzygi (obr. 5), zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00057719/2 i oznaczona numerami działek: 21/4 o powierzchni 219 m2, 21/6 o powierzchni 682 m2, 21/20 o powierzchni 181 m2, 21/21 o powierzchni 1778 m2, które stanowią całość gospodarczą o łącznej powierzchni 2860 m2
- nieruchomość zlokalizowana w obszarze obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa. Działki nr 21/4, 21/20 i 21/21 zapisane są w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem UP4 - "PSSE Rokitki", należącej do strefy produkcyjnej. Przeznaczenie podstawowe: zakłady przemysłowe Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składy, bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi produkcji przemysłowej i obsługi pracowników, bazy transportowe, większe stacje paliw, uciążliwe obiekty instytutów badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, bazy logistyczne, zajezdnie. Przeznaczenie uzupełniające: budynki administracyjne, biurowe, komercyjne, mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników. Działka nr 21/6 zapisana jest w obrębie strefy zamkniętej przez którą przebiega linia kolejowa, oznaczonej w Planie symbolem Z2, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania.
2. Cena wywoławcza: 406.000,00 zł
Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
3. Termin i miejsce przetargu:
23-11-2021 r., godz. 1000, Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, sala nr 20 (I piętro)
4. Wysokość wadium: 40.600,00 zł
Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 16-11-2021 r.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1, II piętro oraz strony internetowe: www.bip.tczew.pl - zakładka Ogłoszenia - Przetargi i http://mtczew.e-mapa.net/ - zakładka Działki na sprzedaż
6. Szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (pokój 55, II piętro, tel. 58 77-59-364).
34123451
drukuj ogłoszenie