Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Hotele i Domy Wczasowe Diament Sp. z o.o. informuje o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym położonej w Grzybowie

zachodniopomorskie, Grzybowo, gm. kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grzybowo, gm. kołobrzeg, zachodniopomorskie
Powierzchnia
4 312 m2
Cena
11 897 884 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-10-2021
Numer ogłoszenia
34125608
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-135 Koszalin
Ulica
Szczecińska 8-10 lok. 15a
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySyndyk masy upadłości Hotele i Domy Wczasowe "Diament" sp. z o.o. w Grzybowie, posiadając zgodę Sędziego komisarza ogłasza o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym pod nazwą Dom Zdrojowy "Diament Spa", oznaczonej działką ewidencyjną nr 395, o powierzchni 0,4312 ha, położonej w Grzybowie przy ul. Borkowskiej 6, gm. Kołobrzeg, opisanej w księdze wieczystej KO1L/00010853/2 wraz z wyposażeniem budynku, za cenę nie niższą niż 11 897 884,00zł netto, powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie miał zastosowanie.
Zainteresowani winni przesłać oferty w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami oraz potwierdzeniem wpłaconego wadium listami poleconymi do dnia 15 października 2021 r. na adres Biura Syndyka ul. Szczecińska 8-10 lok. 15a, 75-135 Koszalin z dopiskiem "oferta na zakup hotelu" (decyduje data wpływu oferty, nie zaś nadania).
Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka, ul. Szczecińska 8-10, lok. 15a, 75-135 Koszalin, czytelni Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziale Gospodarczym, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin (po uprzednio uzgodnionym terminie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziale Gospodarczym) oraz na portalu: www.dawro.pl/grzybowo.
Informacji na temat przedmiotu sprzedaży uzyskać można pisząc na adres poczty elektronicznej Lexr@interia.plbądź pod numerem telefonu +48 606 748 316.
Do przedmiotu sprzedaży ma zastosowanie prawo pierwokupu przez dotychczasowego dzierżawcę.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do wyboru oferty.
34125608
drukuj ogłoszenie