Ogłoszenie

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie 19 miasta Międzyzdroje

zachodniopomorskie, Międzyzdroje

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, 72-500, Międzyzdroje, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 662 m2
Cena
2 524 365 zł
Numer ogłoszenia
34126199
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-500 Międzyzdroje
Ulica
Książąt Pomorskich
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza
Międzyzdrojów nr 233/GN/2021 z dnia 22 września 2021 r.
BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż obejmującą dwie nieruchomości: 1) stanowiącą działkę nr 83/14 o powierzchni 1662 m?, obręb 19 miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00019594/1 oraz
2) stanowiącą działkę nr 21/20, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 17 m?, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00023480/0.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5.
CENA WYWOŁAWCZA wynosi 2.524.365,00 zł. (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) z czego:
1) 98,76 % stanowi cena działki zabudowanej nr 83/14 obręb 19 miasta Międzyzdroje, tj. 2.493.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przy czym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług transakcja sprzedaży w/w działki zwolniona jest od podatku VAT,
2) 1,24 % stanowi cena działki niezabudowanej nr 21/20 obręb 16 miasta Międzyzdroje, tj. 31.365,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) wraz z podatkiem VAT-23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 22.11.2021 r. (włącznie) wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Miejskiego; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez: PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
34126199
drukuj ogłoszenie