Ogłoszenie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o drugim publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie

lubelskie, Pawłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pawłów, lubelskie
Powierzchnia
49 395 m2
Cena
572 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-11-2021
Numer ogłoszenia
34126242
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Lubelska 16
Osoba kontaktowa
GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pawłów oraz na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pli w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie. Działka nr 1465/1 obszaru 4,9395 ha, niezabudowana, przeznaczona dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług, położona na terenie Podstrefy Rejowiec Fabryczny.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 572 300,00 zł, w tym podatek VAT 23%. Wysokość wadium wynosi 60 000 zł. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 6 000 zł. Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli najpóźniej do dnia 24 listopada 2021 r. (włącznie) wpłacą wadium na rachunek bankowy Gminy Rejowiec Fabryczny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5664545, e-mail:ochrona.srodowiska@ug.rejowiec.pl.
34126242
drukuj ogłoszenie