Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza licytacja zabud. nieruch. gruntowej

lubuskie, Kamień Morsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kamień Morsko, lubuskie
Powierzchnia
3 605 m2
Cena
158 850 zł
Numer ogłoszenia
164093
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 29 października 2021r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Słubickiej nr 3, odbędzie się

pierwsza licytacja

zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 81/9 o powierzchni 0,3605ha, położonej w miejscowości Kamień Morsko, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00028656/7 - stanowiącej własność Jana Roberta Zegzuły.

 

Suma oszacowania prawa własności - wynosi 211.800,00zł, zaś cena wywoławcza jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 158.850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania, to jest 21.180,00zł.

Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim.

Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze nr 86 1010 1704 0047 5013 9120 0000.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna, tj. w dniu 28 października 2021r.

W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji wolno oglądać nieruchomość (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 660 557 428) zaś w dni robocze od godziny 7.00-14.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Słubickiej nr 3, w pokoju nr 37, można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

 

drukuj ogłoszenie