Ogłoszenie

Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin

dolnośląskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, dolnośląskie
Powierzchnia
233 457 m2
Cena
5 000 000 zł
Numer ogłoszenia
164095
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz .U. 2014r. poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin

1. Oznaczenie nieruchomości: - nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 176 o pow. 23,3457 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00025474/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: - 5.000.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

3. Wadium: - 1.000.000,00 złotych, wpłata wadium w pieniądzu do dnia 22 listopada 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin.

4. Termin i miejsce przetargu: - przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2021r. o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie, Plac Jana Pawła II 1.

5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: - ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (parter), ul. Rynkowa 2, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu.

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro,tel.: 68 4750914.

drukuj ogłoszenie