Ogłoszenie

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Zgorzelec

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zgorzelec, dolnośląskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-11-2021
Numer ogłoszenia
34125716
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-900 Zgorzelec
Ulica
DOMAŃSKIEGO 7
Osoba kontaktowa
GMINA MIEJSKA ZGORZELEC

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 R.
DOTYCZĄCY PIERWSZEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ZGORZELEC
1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi:
49/5 o pow. 0.84ha, obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: RV - grunty orne, o pow. 0.84 ha,
49/7 o pow. 0.93ha, obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: RVa - grunty orne, o pow. 0.93 ha,
170 o pow. 0.07ha obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: dr - Drogi, o pow. 0.07 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą JG1Z/00015285/0,
571/2 o pow. 4.80ha obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: RIVa - grunty orne, o pow. 3.56 ha. RV - grunty orne o pow. 1.24 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą JG1Z/00015278/8.
2. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 168/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27.09.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2016 r. poz. 4669):
- działka nr 49/5, obręb Koźmin, oznaczona jest symbolem:
2-PU - Teren zabudowy produkcyjno - usługowej;
Dodatkowe informacje: Nieprzekraczalna linia zabudowy;
- działka nr 49/7, obręb Koźmin oznaczona jest symbolem:
2-U - Teren zabudowy usługowej;
2-PU - Teren zabudowy produkcyjno - usługowej;
Dodatkowe informacje: Granica strefy ochronnej urządzeń parku wiatrowego;
Nieprzekraczalna linia zabudowy;
- działka nr 170, obręb Koźmin, oznaczona jest symbolem:
2-PU - Teren zabudowy produkcyjno - usługowej;
- działka nr 571/2, obręb Osiek Łużycki oznaczona jest symbolem:
2-PU - Teren zabudowy produkcyjno - usługowej;
Dodatkowe informacje: Granica strefy ochronnej urządzeń parku wiatrowego;
Nieprzekraczalna linia zabudowy;
3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 5.847.500,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 584.750,00 zł., które należy wnieść na konto Gminy Zgorzelec 73 1160 2202 0000 0004 7751 2448 do dnia 19 listopada 2021 r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT.
Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 listopada 2021 roku o godz. 1000,
w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, w sali konferencyjnej - I piętro pokój nr 23.
5. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Koźmin i Osiek Łużycki na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.plw BIP-ie: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie internetowej: https://www.otoprzetargi.pl/oraz w Gazecie Wyborczej -Wrocław.
6. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec (pokój nr 5) tel. (75) 77-214-31 lub (75) 77-214-32.
Zgorzelec, dnia 22 września 2021 r.
34125716
drukuj ogłoszenie