Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonych w miejscowości Byszewo

podlaskie, Byszewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Byszewo, podlaskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2021
Numer ogłoszenia
34127604
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
.
Ulica
.
Osoba kontaktowa
GRZEGORZ KOŁAKOWSKI W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Grzegorza Kołakowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości w postaci:
1) działki o numerze ewidencyjnym 15/1, stanowiącej nieruchomość zabudowaną, o powierzchni 0,878 ha, położonej w miejscowości Byszewo, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 313 354,00 (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 00/100) złotych;
2) działki o numerze ewidencyjnym 1, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,0800 ha, położonej w miejscowości Byszewo, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00034895/9, za cenę nie niższą niż 41 999,00 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych;
3) działki o numerze ewidencyjnym 39/1, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,3084 ha, położonej w miejscowości Byszewo-Wygoda, województwo mazowieckie, powiat makowski, Gmina Karniewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 18 785,00 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 00/100) złotych.
Ponadto syndyk zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji ruchomości w postaci samochodów osobowych, ciągnika rolniczego oraz maszyn i urządzeń rolniczych, których szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.szymonstasinski.pl.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dowodem wpłaty wadium, należy składać w terminie do 29 października 2021 roku, do godz. 12.00, w biurze syndyka Szymona Stasińskiego przy ul. Spółdzielczej 8 lok. 217 w Białymstoku.
Regulamin, dokładny opis nieruchomości oraz wykaz i opis ruchomości dostępne są na stronie internetowej www.szymonstasinski.pl. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie (+48 608 444 621) oraz mailowo
(biuro@szymonstasinski.pl).
34127604
drukuj ogłoszenie