Ogłoszenie

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki udział we własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, mg. Wołczyn

opolskie, Duczów mały

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Duczów mały, opolskie
Numer ogłoszenia
34128382
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Opole
Ulica
Szpitalna 4
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySyndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Ryszarda Miczulis, sygn. akt V GUp 57/19 of sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki:
1. Udział w wysokości 3/4 we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym z 1930 r. oraz gospodarczymi dla rolnictwa, zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski, składającej się z działek nr 115,122,126,129 i 168 o łącznej powierzchni. 9,4500 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW OPIU/00005181/7, - w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - za cenę nie niższą niż 318 900,00zł.
2. Udział w wysokości ? we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski , składającej się z działek o numerach 124/3, 124/2 i 123/1 o pow. 1,4500ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW nr OPIU/00048334/8- w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - za cenę nie niższą niż 58 160,00 zł.
3. Oferty nabycia mogą dotyczyć łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych pkt 1,2, -
4. Oferty częściowe dla nieruchomości wymienionej w pkt 1 i 2 nie będą rozpatrywane.
5. Nadto dla udziału w nieruchomościach pierwszeństwo nabycia mają osoby, które złożą oferty nabycia udziałów jednocześnie w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Miczulis V GUp 57/19 of i Grażyny Miczulis V GUp 58/19 of.
Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę łączną 377060,00, zł należy składać do dnia 04 listopada 2021r. do godziny 12.00 na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4 II piętro. W zaklejonych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości Duczów Mały, sygn. akt. V GUp 57/19of nie otwierać - oferta".
Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 03 listopada 2021r. wadium łącznie dla udziałów w nieruchomości w kwocie 37 706,00 zł na rachunek Masy Upadłości prowadzony w Banku PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem "wadium Sygn. akt V GUp 57/19 of".
Informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14 pod nr telefonu +48 726 264 648,-
34128382
drukuj ogłoszenie