Ogłoszenie

Katowickie Wodociągi S.A. ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul....

lubuskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, lubuskie
Powierzchnia
1 132 m2
Cena
340 000 zł
Numer ogłoszenia
164216
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89
Nr KRS 0000270143, NIP 634-012-53-82, REGON 270544972

ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości zabudowanej, położonej w Katowicach przy ul. Wiertniczej.

W skład nieruchomości wchodzi:
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 753/72, k.m. 1,
obręb 0004 Dąbrówka Mała, o powierzchni 1132m2, objętej księgą wieczystą KA1K/00050134/5;
- prawo własności budynku hydroforni i dwóch podziemnych zbiorników.
Od kupującego wymagane jest zawarcie umowy nieodpłatnej służebności dla urządzeń wod-kan posadowionych lub planowanych na terenie powyższej działki.

W budynku hydroforni znajduje się stacja transformatorowa będąca własnością TAURON Dystrybucja S.A.
W studium zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem Uc2 - obszar wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 340 000 zł
Wadium: 34 000 zł
Składanie pisemnych ofert do dnia: 28.10.2021 r. do godziny 10:30 w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki, I piętro sala konferencyjna B w dniu 28.10.2021 r. o godzinie 11:15.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje szczegółowe na temat nieruchomości oraz wymogów formalnych dotyczących ofert, sposobu wpłacania wadium, ochrony danych osobowych zawarte są na stronie internetowej: Katowickie Wodociągi.pl / o nas / aktualności / sprzedaż majątku spółki https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas//aktualnosci/sprzedaz-majatku-spolki

 

drukuj ogłoszenie