Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonejw Gminie Przodkowo

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gdynia, pomorskie
Powierzchnia
19 180 m2
Cena
853 920 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-11-2021
Numer ogłoszenia
34129938
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Podjazd 1/2
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółyObwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
(grunt inwestycyjny w gminie Przodkowo)
Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż gruntu inwestycyjnego w Gminie Przodkowo. Wskazane cena jest ceną minimalną. Jest to drugi przetarg po obniżonej cenie.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,9180 HA położonej w Gminie Przodkowo, powiat kartuski. Nieruchomość oznaczona jest księgą wieczystą nr GD1R/00062265/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z przytoczonym w Operacie Szacunkowym Biegłego zapisem miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku - przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3UP - tereny zabudowy usługowej, rzemiosła oraz składów i magazynów.
Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym: GDAŃSK FISHING COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000215975, REGON: 190118582, NIP: 5840901877) prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 252/19.
Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny złożyć do Syndyka pisemną ofertę zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres maila lub udostępniony do wglądu w siedzibie Syndyka.
Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w Sopocie przy ul. Podjazd 1/2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Syndykiem telefonicznie (+48 511 477 411) lub drogą mailową (oferty@syndyk-24.pl). Preferowany kontakt mailowy.
Proszę o kontakt wyłącznie na wskazane dane kontaktowe. Zapytania na komunikatorze portalu ogłoszeniowego pozostaną bez odpowiedzi.
Termin składania ofert upływa w dniu 03 listopada 2021 roku. Otwarcie ofert jest przewidziane przed Syndykiem w dniu 04 listopada 2021 roku. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 853.920,00 zł netto, a konieczne wadium w wysokości 1/10 sumy ceny wywoławczej netto określonej w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu zaokrąglone w górę do kwoty pełnych tysięcy złotych, to jest w kwocie 86.000,00 zł do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie.
Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w Biurze Syndyka a także Operat ten może zostać udostępniony oferentowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
34129938
drukuj ogłoszenie