Ogłoszenie

Burmistrz Namysłowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie

opolskie, Namysłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Namysłów, opolskie
Powierzchnia
4 305 m2
Cena
572 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-12-2021
Numer ogłoszenia
34129941
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-100 Namysłów
Ulica
STANISŁAWA DUBOIS 3
Osoba kontaktowa
GMINA NAMYSŁÓW

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA NAMYSŁOWA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. m. 8,
obejmującej działkę nr 1022/6 w połączeniu z działką nr 1023/2, o łącznej powierzchni 0,4305 ha,
cena wywoławcza - 572 000,00 zł. Podana cena jest ceną brutto. Działka nr 1022/6 będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00042317/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Natomiast działka nr 1023/2 zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00042315/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako teren zieleni urządzonej, część działki obejmuje korytarz ekologiczny doliny rzeki Widawy.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pokój nr 9c (mała sala narad).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 9 grudnia 2021 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 41 90 378 (w godzinach pracy Urzędu).
Namysłów, 5 października 2021 r.
Burmistrz
dr Bartłomiej Stawiarski
34129941
drukuj ogłoszenie