Ogłoszenie

Burmistrz Misata Oleśnicy informuje o I przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
KRZYWOUSTEGO, Oleśnica, dolnośląskie
Powierzchnia
5 173 m2
Cena
790 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-12-2021
Numer ogłoszenia
34130279
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
RYNEK-RATUSZ
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO OLEŚNICA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, informuje o:
I-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego:
działka gruntu nr 18 AM 36 o pow. 5.173 m2,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 101/2019 z dnia 24 września 2019r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowo-handlowego wraz z magazynem, zapleczem socjalno-administracyjnym, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
KW nr WR1E/00041307/5,
cena wywoławcza nieruchomości wynosi 790.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.),
przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 14 grudnia 2021r. o godz. 1100 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy),
wadium wynosi 79.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy). Najpóźniej do dnia 09 grudnia 2021r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl(w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl(Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
34130279
drukuj ogłoszenie