Ogłoszenie

SM Metalowiec we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2021
Numer ogłoszenia
34130667
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-227 Wrocław
Ulica
INŻYNIERSKA 17
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17
ogłasza:
przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych przy ul.:
1.Inżynierskiej 72a o pow. 120,63m2- Ip 3 pokoje
2.Inżynierskiej 72a o pow. 210,63m2- IIp 8 pokoi
3.Inżynierskiej 72a o pow. 24,71m2 - Ip 1 pokój
4.Inżynierskiej 72a o pow. 51,22m2 - Ip 2 pokoje
5.Inżynierskiej 72a o pow. 14,65m2 - Ip 1 pokój
6.Hallera 79 o pow. 179,05m2 -parter
- istnieje możliwość podziału lokalu
7.Inżynierskiej 72a o pow. 28,42m2 - I p 1 pokój
8.Pretficza 54D/2 o pow. 70,35m2 -parter
9.Inżynierskiej 72a o pow. 17,51m2 - piwnica
10.Inżynierskiej 72a o pow. 29,61m2 - Ip 1 pokój
11.Inżynierskiej 72a o pow. 22,94 m2 - Ip 1 pokój
12.Strzegomskiej 282 o pow. 75,30m2 - parter
13.Grabiszyńskiej 94C o pow. 134m2 -parter
14.Inżynierskiej 72a o pow. 29,69m2 - parter
15.Hallera 67A o pow. 217,99m2 -parter
na działalność handlową,usługową lub biurową,nieuciążliwą dla mieszkańców
Specyfikacja szczegółowa warunków przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Pisemne oferty z podaniem rodzaju działalności/branży/,proponowaną stawką czynszu netto
za1m2 powierzchni użytkowej lokalu /media dodatkowo wg faktycznego zużycia/,z aktualnym
zaświadczeniem o prowadzonej działalności gospodarczej,dowodem wpłaty wadium,
oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków specyfikacji przetargowej, prosimy
składać w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter),w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta przetargowa na wynajem lokalu przy ul. jw w terminie do 29.10.2021 r.
Wymagane wadium w wysokości :poz.3,5,7,9,10,11,14-500 zł, poz.1,2,4,8,12-1000 zł,
poz.6,13- 2000 zł, poz. 15-2400 zł,płatne na konto SM"Metalowiec" PKO III O/ Wrocław
Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji
uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 33 29 306 ,71 33 29 300
W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich - danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM"Metalowiec" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016r.
34130667
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: