Ogłoszenie

Wójt Gminy Puńsk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej nad jeziorem, w obrębie Boksze-Osad

podlaskie, obręb Boksze-Osada, gmina Puńsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
obręb Boksze-Osada, gmina Puńsk, podlaskie
Powierzchnia
42 770 m2
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
164563
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY PUŃSK

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

- Położonej nad jeziorem, w obrębie Boksze-Osada, gmina Puńsk, składającej się z 24 działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: nr 73/10, 73/11, 73/13, 73/14, 73/15, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 73/21, 73/22, 73/23, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, 73/28, 73/29, 73/30, 73/31, 73/32, 73/33, 73/34;

- KW nr SU1N/00007093/6;

- Łączna powierzchnia nieruchomości 4,2773 ha;

-  Cena wywoławcza: 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)

- w stosunku do działek nr 73/10, 73/11, 73/13, 73/14, 73/15, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 73/21, 73/22, 73/23, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, 73/28, 73/29, 73/30, 73/31 o pow. 2,7012 ha, których cena wywoławcza wynosi 1.299.310,00 zł do ceny zostanie doliczony 23% VAT

- natomiast działki nr 73/32, 73/33 i 73/34 o łącznej pow. 1,5761 ha, których cena wywoławcza wynosi 200.690,00 zł są zwolnione z podatku VAT;

-  Wysokość wadium: 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- Przeznaczenie w m.p.z.p.: Zgodnie z uchwałą nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Puńsk z dnia 27.09.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boksze-Osada w gminie Puńsk (Dz. U. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 3972) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny:

- MNL - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej o łącznej pow. 2,2092 ha (17 działek);

- MU - zabudowy mieszkaniowo-usługowej o pow. 0,2057 ha (1 działka);

- ZU - zieleni urządzonej o łącznej pow. 0,1679 ha (1 działka);

- ZL - leśne o łącznej pow. 1,4082 ha (2 działki);

- KDW - dróg wewnętrznych o łącznej pow. 0,2863 ha (3 działki);

- PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 14 STYCZNIA 2022 R. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Puńsk - Bank Spółdzielczy Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Puńsk najpóźniej w dniu 10 stycznia 2022 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek „wadium za nieruchomość Boksze Osada".

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.ugpunsk.pl, BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronie internetowej i BIP urzędu, a także podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

drukuj ogłoszenie