Ogłoszenie

Burmistrz Namysłowa odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie

opolskie, Namysłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Namysłów, opolskie
Powierzchnia
4 305 m2
Numer ogłoszenia
34136313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-100 Namysłów
Ulica
STANISŁAWA DUBOIS 3
Osoba kontaktowa
GMINA NAMYSŁÓW

SzczegółyODWOŁANIE I PUBLICZNEGO USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Działając na podstawie art.38 ust.4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2021 r.,poz. 1899 ).
Burmistrz Namysłowa odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, k. m. 8, obejmującej działkę nr 1022/6 w połączeniu z działką nr 1023/2 o łącznej powierzchni
0,4305 ha, wyznaczony na dzień 15 grudnia 2021 r. o godz. 11:00.
Przyczyna odwołania przetargu:
Ze względu na zmianę strategii w zakresie wykorzystania punktu w zasobach
Gminy Namysłów.
Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Burmistrz Namysłowa
dr Bartłomiej Stawiarski
34136313
drukuj ogłoszenie