Ogłoszenie

Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż: Prawa użytk. wieczyst. nieruchomości

śląskie, Ruda Śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ruda Śląska, śląskie
Powierzchnia
3 232 m2
Cena
1 917 720 zł
Numer ogłoszenia
164597
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

1.

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowo-biurowym przy ul. 1 Maja nr 86 w Rudzie Śląskiej, o powierzchni 0,3232 ha objętej księgą wieczystą GL1S/00008966/3 za cenę nie niższą niż 1.917.720,00- zł. netto

2.

a) Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Stefana Batorego w Jaworznie, o powierzchni 19,2649 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00024457/3, za cenę nie niższą niż 4. 353.100,00 zł. netto

b) Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Steczkowskiego i Grunwaldzkiej w Jaworznie, o powierzchni 0,7563 ha objętej księgą wieczystą KA1J/00040880/5, za cenę nie niższą niż 97 740,00 zł. netto

c) Własności nieruchomości przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach objętej księgą wieczystą nr GL1T/00002089/0 o pow. 0,1911 ha, za cenę nie niższą niż 201 070,00 zł. netto.

d) Użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Kamiennej w Bytomiu o powierzchni 0,3665 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00051508/6 za cenę nie niższą niż 144 380,00- zł. netto

3.

a) Użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego przy ulicy Dworcowej w Knurowie, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2141/8 o łącznej powierzchni 0,0422 ha, objęta księgą wieczystą nr GL1G/00123822/3 za cenę nie niższą niż 21 010,00 zł. netto

b) Użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego przy ulicy 3 Maja w Rybniku, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 5362/262 o łącznej powierzchni 0,0495 ha, objęta księgą wieczystą nr GL1Y/00121571/9 za cenę nie niższą niż 69.760,00 zł. netto

4.

a) Udziału wynoszącego 1/3 w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Nowy Dwór w Bytomiu, o powierzchni 2,7188 ha, objętego księgą wieczystą nr KA1Y/00047252/5 za cenę nie niższą niż 358 240,- zł. netto

b) Udziału wynoszącego 1/3 w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Nowy Dwór w Bytomiu, o powierzchni 4,5990 ha, objętego księgą wieczystą nr KA1Y/00039728/4 za cenę nie niższą niż 1.098.420,-zł. netto

c) Własności nieruchomości przy ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00059351/6 o pow. 0,0127 ha, za cenę nie niższą niż 8 530,00,- zł. netto

d) Własności nieruchomości przy ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00056652/5 o pow. 0,0572 ha, za cenę nie niższą niż 33 050,00- zł. netto

e) Własności nieruchomości przy ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00059362/6 o pow. 0,6206 ha, za cenę nie niższą niż 401 450,00,- zł. netto

f) Własność nieruchomości przy ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00004615/5 o pow. 0,1718 ha, za cenę nie niższą niż 97 690,00,- zł. netto

g) Pakietu 60.030 udziałów w przedsiębiorstwie (33,33 % udziałów) o wartości nominalnej 6.003.000 złotych, działającym pod firmą Armada Nowy Dwór Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Katowicach (40-855) przy ul. Tarasa Szewczenki 8, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000400997, NIP: 634-279-95-12, za cenę nie niższą niż 2.620.310,- zł.


Wszystkie prawa opisane w niniejszym pkt 4, mogą być zbyte jedynie łącznie, a oferty nie obejmujące jednego z elementów nie będą brane pod uwagę.

5.

a) Własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych -154/41, 178/41, 179/4 o łącznej powierzchni 2,5784 ha, położonych w miejscowości Boniowice (gmina Zbrosławice), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1T/00094200/6 za cenę nie niższą niż 114 130,00 zł. netto

b) Udziału wynoszącego 10 /20 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej -675/3 o łącznej powierzchni 0,5985 ha, położonej w miejscowości Karchowice (gmina Zbrosławice), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1T/00093609/6 za cenę nie niższą niż 14 495,00 zł. netto

c) Udziału wynoszącego 10 /20 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej -91/16 o łącznej powierzchni 0,3550 ha, położonej w miejscowości Boniowice (gmina Zbrosławice), dla której Sad Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1T/00093608/9 za cenę nie niższą niż 53 390,00 zł. netto

d) Własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych -189/16, 661/3, 672/3, 3, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 27/4, 28/4, 29/4, 29/5, 30/6, 31/6, 32/5, 33/4, 34/4, 35/4, 36/6, 37/6, 38/6, 39/4, 40/4, 41/6, 42/6, 43/4, 44/4, 45/4, 59/1 o łącznej powierzchni 10,3299 ha, położonych w miejscowości Boniowice oraz Karchowice (gmina Zbrosławice), dla której Sad Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1T/00093851/7 za cenę nie niższą niż 442 110,00 zł. netto.

e) Własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych - 99/16, 100/16, 101/16, 102/16, 103/16, 104/16, 105/16, 107/16, 108/16, 109/16, 110/16, 111/16, 112/16, 113/16, 114/16, 115/16, 117/16, 118/16, 119/16, 120/16, 121/16, 122/16, 123/16, 124/16, 125/16, 126/16, 127/16, 128/16, o łącznej powierzchni 3,7260 ha, położonych w miejscowości Boniowice (gmina Zbrosławice), dla której Sad Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1T/00093338/5 za cenę nie niższą niż 1 283 190,00 zł. netto

f) Udziału wynoszącego 10 /20 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr -176/16, 186/16, 187/16, 215/11, 243/11, 253/11 o łącznej powierzchni 0,4031 ha, położonych w miejscowości Boniowice (gmina Zbrosławice), dla której Sad Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1T/00049705/6 za cenę nie niższą niż 61 145,00 zł. netto

g) Własności nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem dawnej strażnicy granicznej działki ewidencyjnej -2845/220 oraz z niezbudowanych działek gruntu nr 955/228, 959/230, 2841/220, 2858/220, 2562/220, o łącznej powierzchni 5,0095 ha, położonych w miejscowości Bytom ul. Frycza-Modrzewskiego 41, dla której Sad Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1Y/00014711/1 za cenę nie niższą niż 1 404 110,00 zł. netto

h) Użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku dawnej hali przemysłowej tj. działki ewidencyjnej nr -81/7 oraz z Użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanych działek nr 81/8, 36/20, 36/19, o łącznej powierzchni 1,0961 ha, położonych w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej nr 23, dla której Sad Rejonowy w Grudziądzu, IV Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TO1U/00039743/3 za cenę nie niższą niż 863 720,00 zł. netto

6.

I. Użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Korczoka dla której SR w Zabrzu prowadzi księgi wieczyste nr GL1Z/00010355/9 oraz własność nieruchomości GL1Z/00018313/9,

na którą składają się:

a) zabudowane budynkiem salonu samochodowego z zapleczem działki ewidencyjne nr 3920/65, 3924/65 za cenę nie niższą niż 3.512818,49 zł;

b) zabudowane budynkiem stacji obsługi pojazdów działki ewidencyjne nr 3918/65, 3922/65, 3916/65 za cenę nie niższą niż 1.342894,03 zł;

c) zabudowane budynkami garaży działki ewidencyjne nr 3898/5, 3899/65, 3900/65, 3901/65, 3902/65, 3903/65, 3904/65, 3905/65, 3906/65, 3907/65, 3908/65, 3909/64, 3910/65, 3911/65, 3912/65, 3913/65, 3914/65, 3915/65 za cenę nie niższą niż 412381,25 zł

d) niezabudowane działki gruntu nr 3897/65,3921/65 za cenę nie niższą niż 655.206,23 zł


II. Wszystkie prawa opisane w niniejszym punkcie 6 mogą zostać zbyte osobno za ceny wymienione w punktach od a) do d) bądź też łącznie za łączną cenę nie niższą niż cena oszacowania czyli kwota 4.146.298,00 zł. W przypadku wpłynięcia oferty łącznej na wszystkie prawa opisane w punkcie 6, oferty na poszczególne prawa wymienione w niniejszym punkcie nie będą brane pod uwagę.

7.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Przetarg GC Investment SA w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ " pod adresem: 40 - 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B, w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka.

Syndyk dokona wyboru ofert w terminie 14 dni po upływie terminu do ich składania i zawiadomi o tym oferentów. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu i miejscu wyznaczonym przez syndyka; syndyk wskaże również cenę obejmującą podatek od towarów i usług, jeżeli obowiązek podatkowy wynika z przepisów. Wątpliwości oferenta co do opodatkowania transakcji nie stanowią podstawy do uchylenia się od zapłaty ceny lub zawarcia umowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (netto) najpóźniej w dniu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. Liczy się data wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Syndyka.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu określone zostały w Regulaminie, dostępnym do wglądu w biurze syndyka, 40 - 615 Katowice, ul. gen. Z. Waltera Jankego 15B. Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 605423411, 508148021.

 

drukuj ogłoszenie