Ogłoszenie

Burmistrz Malborka ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabud. położonej w Malborku przy ul. Głowackiego

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Głowackiego, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
6 787 m2
Cena
2 653 570 zł
Numer ogłoszenia
34136746
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
MIASTO MALBORK

SzczegółyMalbork, 2021-11-03
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 10.30 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 15 miasta Malborka przy ul. Głowackiego, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00005864/8:
l.p.adresNr działkiPow.cena wywoławcza brutto (w tym VAT 23%)
1ul. Głowackiego319/90.6787 ha2 653 570 zł
3. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie -250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 13 stycznia 2022 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy w. 431, 432, 430). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
34136746
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: