Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe przy ul. Trwałej 7, ogłasza przetarg niegraniczony na zbycie ułamkowych udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego-garażu wielostanowiskowego (miejsce postojowe nr 6 i 16), w budynku przy ul. Radkowskiej 18-24 i Dzierżoniowskiej 30-32

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
RADKOWSKA 18-24, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
30,57 m2
Cena
23 300 zł
Numer ogłoszenia
34137133
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-335 Wrocław
Ulica
TRWAŁA 7
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WROCŁAW POŁUDNIE

SzczegółyOGŁOSZENIE PRZETARGU NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO i MIEJSC POSTOJOWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trwałej 7
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
1) na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego ul. Stysia 40, parter, pow. 58m2, ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój), cena wywoławcza
468 000,00 zł, wadium w kwocie 23 400,00 zł, - do remontu we własnym zakresie,
2) na zbycie ułamkowych udziałów tj. po 1/40 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego o pow. użytkowej 1222,80m2
( miejsce postojowe nr 6 i nr 16, każde o pow. 30,57m2) usytuowanych w budynku przy ul. Radkowskiej 18-24 i Dzierżoniowskiej 30-32. Cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 23 300,00 zł. Wadium 1 165,00 zł.
Materiały przetargowe, w tym formularz oferty są do uzyskania przy ul. Trwałej 7, pok. 29 . Wszelkich informacji dotyczących przetargu i możliwości obejrzenia lokali udzielamy pod nr tel.: 71 7831158, 717831179 .
Oferty należy składać na formularzach ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg
ul. Stysia 40, 58m2 " lub "miejsce postojowe nr 6 lub 16 Radkowska 18-24, Dzierżoniowska
30-32" z podaniem numeru telefonu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Trwałej 7, pokój 11 do dnia 01.12.2021 r. do godz. 14.00. Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium na konto Spółdzielni w PKO III O we Wrocławiu nr 31 1020 5242 0000 2302 0018 1537 z dopiskiem "Przetarg ul. Stysia 40 , oraz "miejsce postojowe nr 6 lub 16 Radkowska 18-24,Dzierżoniowska 31-32." Wpłata wadium dokonana jest z chwilą uznania rachunku bankowego Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się dnia 02.12.2021r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Trwałej 7 pok. 24 /sala konferencyjna/ dla lokalu mieszkalnego przy ul. Stysia 40 o godz. 1100, dla miejsc postojowych nr 6 i nr 16 o godz. 1300.
Przetarg będzie przeprowadzony z zachowaniem wymogów sanitarnych. Maseczki ochronne obowiązkowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego z przetargu, bądź jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.
34137133
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: