Ogłoszenie

BURMISTRZ ZABŁUDOWA ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości działki położone w obrębie miasta Zabłudów

podlaskie, Zabłudów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabłudów, podlaskie
Powierzchnia
99 290 m2
Cena
3 530 000 zł
Numer ogłoszenia
164743
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Zabłudów, dnia 18 listopada 2021r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.1490; z późn.zm.)

BURMISTRZ ZABŁUDOWA
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości:

1. oznaczenie nieruchomości: działki położone w obrębie miasta Zabłudów, oznaczone numerem 83 i numerem 84 o łącznej powierzchni 9,9290 ha, ze studnią głębinową, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer BI1B/00003030/8, nie posiadające miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu których decyzją Burmistrza Zabłudowa numer RGiGG.6730.143.2015 z dnia 24.09.2015r. ustalono warunku zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie strzelnicy sportowej krytej (z elementami odkrytej) z częścią usługową (obejmującą sale konferencyjne, sportowe, magazynowe, część noclegową) wraz z budowlami ( na przykład zbiorniki retencyjne wód opadowych, wały ochronne), zespołem parkingów, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
2. cena wywoławcza: netto 3 530 000,00zł , brutto 4 341 900,00zł (23%VAT).
3. termin i miejsce przetargu: 04 lutego 2022r. (piątek) godz. 11ºº, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
4. wysokość wadium: 434 190,00 zł.
5. informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl i strona internetowa: http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl, zakładki „przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości".
6. dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 (pokój 215), tel. 85 7188 100, 85 7188 122, 85 7188 189 wew. 39.

 

drukuj ogłoszenie