Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym oferuje do sprzedaży obiekt produkcyjno - chłodniczy i obiekt...

lubelskie, Stanisławów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stanisławów, lubelskie
Numer ogłoszenia
164785
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. KRS: w postępowaniu upadłościowym zawisłym w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź za sygnaturą XIV GUp 144/20 oferuje do sprzedaży:

(1) obiekt produkcyjno - chłodniczy w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych w obrębie Stanisławów, gm. Biała Rawska dz. nr 51, 50/2, 56/2, 57, K.W LD1R/00040630/5; dz. nr 59, 60/1, K.W LD1R/00042433/8; dz. nr 62/1, 64/1, K.W LD1R/00042307/6.
a) Cena sprzedaży całości kompleksu nieruchomości nie niższa niż 28 000 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług;
b) Termin składania ofert nie krótszy niż 60 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

(2) obiekt mieszkalno-magazynowy w postaci prawa własności nieruchomości prawa własności nieruchomości objętej KW LD1R/00041997/2, zlokalizowanej w miejscowości Chodnów, gmina Biała Rawska, działki 81/2 i 81/6;

a) Cena sprzedaży nie niższa niż 1 425 000 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług;
b) Termin składania ofert nie krótszy niż 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Kryterium wyboru ofert stanowić będzie zaoferowana cena na dowolną lub obie nieruchomości, przy czym termin zapłaty nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wyboru oferty. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium.
W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria „nie niższej niż\\\" ceny, syndyk winien zarządzić by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzić licytację w formie telekonferencji. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk winien dokonać wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;
Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości;
Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości;
Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się na stronie www.inlex.pl w zakładce KING FRUIT
Podmioty zainteresowane nabyciem są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: oferty@inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693, przy czym z uwagi na okoliczność, że obiekt jest wynajęty może nie być możliwy wstęp do wszystkich pomieszczeń obiektu. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym na zakupione urządzenia.

 

 

drukuj ogłoszenie