Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki nr 363 położonej w Malborku przy ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Daleka, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
64 738 m2
Cena
5 234 664 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-02-2022
Numer ogłoszenia
34143235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 07 lutego 2022 r. o godz. 10.30 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 7 miasta Malborka przy ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00020202/1:
l.p.adresNr działkiPow.cena wywoławcza brutto (w tym VAT 23%)
1ul. Daleka3636.4738 ha5 234 664 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
a) wadium w kwocie - 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 03 lutego 2022 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
b) z uwagi na objęcie nieruchomości granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. przysługuje jej na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych prawo pierwokupu, wobec czego Burmistrz Miasta Malborka zawrze z wyłonionym Nabywcą warunkową umowę sprzedaży, a następnie wystąpi do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z wnioskiem o zrzeczenie się prawa pierwokupu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy w. 431, 432, 430). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka oraz na stronie www.bip.malbork.pl
34143235
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: