Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 98/1A

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grunwaldzka 98/1A, Sopot, pomorskie
Powierzchnia
23,65 m2
Cena
299 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-01-2022
Numer ogłoszenia
34146696
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

SzczegółyPREZYDENT MIASTA SOPOTU
81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 98
Forma zbyciasprzedaż
Przeznaczenielokal użytkowy nr 1A
LokalizacjaSopot, ul. Grunwaldzka 98
parter (I kondygnacja)
Powierzchnia użytkowa lokalu,
udział w częściach wspólnych
23,65 m?, 476/10000 części
Cena wywoławcza
(lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu)
299.000,00 zł
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Wysokość wadium59.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
Termin wpłaty wadiumdo 17 stycznia 2022r.
Termin i miejsce przetargu20 stycznia 2022 r., godz. 11.00
sala nr 58, I piętro, Urząd Miasta Sopotu
Lokal można oglądać
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)
Administracja Budynków PATPOL
Sopot, ul. M. Reja 13/15
tel. 58 551 10 85 wew. 21
Wadium w wysokości 59.000,00 zł należy wpłacić na konto nr 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842 prowadzone przez prowadzone przez Bank PKO BP.
Przetarg przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213).
Ogłoszenie o przetargu znaleźć można na stronie internetowej miasta Sopotu
www.sopot.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu, pokój nr 113 na II piętrze, tel. (58) 5213 829.
Prezydent Miasta Sopotu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o tym do publicznej wiadomości.
34146696
drukuj ogłoszenie